Hỗ trợ trực tuyến
 


Phone: 098.3898788- 098.9390769(Zalo-Viber-Whatsapp-Line)
Chăm Khách hàng Chăm Khách hàng

Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 
1. Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ không nhận gửi các hàng hóa sau:

- Hàng cấm qui định của Nhà nước, hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, tài liệu vi phạm qui định nhà nước, tiền bạc, vàng, hàng hiệu nổi tiếng, hàng giá trị cao.
- Hàng hóa ở nước nhập cấm nhập.

2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi:

- Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất theo mức công bố đối với các lô hàng không mua bảo hiểm:
+ Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ bồi thường tối đa theo quy định 5.000.000VND/ lô hàng
+ Người gửi cần cung cấp bằng chứng, hình ảnh, biên bản liên quan đến việc khiếu nại.
+ Người gửi cần khai báo rõ tên hàng, số lượng, giá trị khai hàng hóa chính xác hợp pháp trước khi gửi để tránh các rủi ro trong quá trình vận chuyển. Cần ký xác nhận thông tin.

3. Trách nhiệm của Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ:

- Kiểm tra tính hợp pháp của lô hàng. Hàng không hợp lệ sẽ hoàn trả.
- Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ có nhiệm vụ chăm sóc lô hàng an toàn từ lúc gửi đến lúc nhận.
- Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ chịu trách nhiệm bồi thường như mục 2 công bố trên.
Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ không hoàn lại cước các trường hợp sau:
+ Giao hàng chậm cho thiên tai, chiến sự, đình công, dịch bệnh, biểu tình
+ Không giao được hàng do người gửi, người nhận vắng nhà, từ chối, không hợp tác các thủ tục tại nước nhập.
Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ không bồi thường các trường hợp:
+ Hàng gửi bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giử hoặc gửi ra nước ngoài bị tịch thu tiêu hủy theo điều lệ của nước nhận.
+ Các loại hàng hóa cấu trúc kém chất lượng bị sốc bị hư hỏng từ bên trong.
+ Hàng bị bể vỡ đã ký công văn cam kết không khiếu nại bồi thường.
+ Không có hình ảnh, chứng từ, biên bản xác nhận của người giao hàng làm bằng chứng về các tổn thất tại thời gian, địa điểm bàn giao lô hàng.

4. Lưu ý:

- Không để tiền, hàng giá trị cao, hàng nguy hiểm vào lô hàng gửi.
- Người gửi có các yêu cầu, lưu ý gì đặc biệt cần thông báo đến Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ trước khi gửi.
Khi sử dụng dịch vụ Công ty vận chuyển Liên Kết Mỹ đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý các điều khoản trên.

van-chuyen-hang-di-my-uc-canada
 

 

Xem video về Công ty:

 America Link Logistics.
Văn Phòng California, Hoa Kỳ:
Văn phòng 1:

1815 Houret Court, Milpitas, CA 95035 USA
Toll Free: (888-247-7732); Int'l Phone: +1-408-957-8787; Fax: (888-277-2329)

 Văn phòng 2:  
 
2 E. Valley Blvd, Suite #200-B, Alhambra, CA 91801, USA
 Tel: (626) 293-1652; Fax: (626) 293-1653

Văn phòng 3:
19481 Harborgate Way, Torrance, CA 90501, USA
Tel: (310) 638-3888; Fax: (310) 638-1407

Văn phòng 4:
6449 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022, USA
Tel:(323) 722-1636 ; Fax: (323) 722-1638

Văn phòng Canada:
Unit 220, 11938 Bridgeport Road, Richmond, BC V6X 1T2 Canada
Tel:(604) 332-1137  Fax (604) 288-5060

Văn phòng Australia:
2-4 Bradford Street
Alexandria NSW 2015, PO Box 88, Mascot NSW 1460, Australia.
Tel: 02 8337 8888; Fax: 02 9693 5670